TARIEVEN & VERGOEDINGEN

Praktijk voor natuurgeneeskundige, energetische en paranormale therapie

"Magnetiseren is vrede mogen brengen in het lichaam".

Vergoeding door aanvullende zorgverzekeraars.

 

Als energetisch therapeut met een vier jarige opleiding, heb ik een medisch beroep.
En daarom wordt ik door de meeste zorgverzekeraars vergoed.
Door mij te bellen of een mail te sturen of met mijn contactformulier,
kun je contact met me maken en kunnen we afspreken wat de beste manier is om een afspraak te maken.

De consulten worden geheel of gedeeltelijk vergoed door een groot aantal aanvullende zorgverzekeraars. 
Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de gekozen polis. 

Informeer ook altijd zelf bij de zorgverzekeraar of de therapie wordt vergoed. 
Voor de zorgverzekeraar valt dit onder de noemer Complementaire zorg.
Ik heb een AGB - code  en een AGB praktijk code komt allemaal op de factuur te staan.


Na contante betaling of pin ontvangt de cliënt een factuur die ter declaratie kan worden ingediend.
Zoek je informatie over je teruggave van de zorgverzekeraar, klik dan de link hieronder aan.

ZORGVERZEKERAARS

Per 1 augustus 2023

1e consult/intakegesprek van 1,5 uur € 82,00

Vervolgconsult van 1 uur € 65,00

Kinderconsult tot 12 jaar (50 min) € 55,00

 

RBCZ HBO Register van Beroeps-beoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Het register van RBCZ is openbaar. Alleen de kwaliteitstherapeuten van de aangesloten beroepsverenigingen worden hierin geregistreerd. Zij mogen de beschermde titel Registertherapeut BNG® voeren. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.


Tuchtrecht
Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: de stichting TBCZ (Tuchtrecht voor Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg). Dit tuchtrecht bestaat al sinds 1990 en heeft door de professionele en gedegen procedures een belangrijke plaats verworven binnen de natuurlijke gezondheidszorg.

 

Tuchtrecht en klachtenregeling
TBCZ richt zich alleen op het tuchtrecht. De beroepsvereniging hanteert zelf een uniforme klachtenregeling.
De aard van de klacht bepaalt of het een zaak is voor het tuchtrecht of voor de klachtenregeling. Een tuchtrechtscollege beoordeelt zaken die gaan over de behandeling of de effecten van een behandeling. Bij de klachtenregeling gaat het meestal om zaken die te maken hebben met de communicatie tussen therapeut en cliënt, zoals bijvoorbeeld onjuiste nota's, niet nakomen van afspraken et cetera. Meer informatie over het tuchtrecht en de TBCZ is te vinden op de website van het RBCZ
Meer informatie over de klachtenregeling is te vinden op de website van Het LVNT

Disclaimer

De behandelingen in mijn praktijk vormen een holistische therapie en is daarom een toevoeging aan, maar géén vervanging van welke geneeskundige behandeling dan ook door een (huis)arts. Ik adviseer dan ook altijd bij klachten eerst uw (huis)arts te consulteren, alvorens zich tot mijn praktijk te wenden. Wel is het eventueel mogelijk dat ik, na uw uitdrukkelijke toestemming hiertoe, in overleg treedt met uw (huis)arts om door afstemming met de arts het beste resultaat van de behandeling van de klacht te kunnen bereiken. De visie van de (huis)arts is echter ten alle tijden doorslaggevend en leidend hierin.Ondanks continue zorg en aandacht aan de inhoud van deze site is het desondanks mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk om fouten te voorkomen (al probeer ik dit zoveel mogelijk te ondervangen). Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via deze website is verkregen.