ENERGETISCHE THERAPIE

"Magnetiseren is vrede mogen brengen in het lichaam".

"Een nieuwe verbinding maken met de bron.
Het punt van licht in jou.
Dan laat je de liefde toe".

Energetisch werken

 

Ieder lichaamsdeel, iedere lichaamsfunctie is op energetisch niveau is terug te vinden in het
auraveld. De functie van de aura is van belang voor onze gezondheid.
Een energetisch therapeut is opgeleid in het waarnemen (readen) van de aura en de auralagen die zich daarin bevinden. Deze lagen vertegenwoordigen allemaal een andere functie: 1)lichamelijke functies 2) mentale functies en beleving 3) de spirituele/existentiële dimensie 4) je kwaliteit van leven zoals sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. De therapeut kan desgewenst energie toevoegen of afvoeren (healen) in deze lagen en in de energiepunten en –banen. Deze energetische aspecten maken deel uit van een energetische anatomie,de opbouw van het energetische lichaam.
Dit is de basis van het vakgebied van een energetisch therapeut.
Daar waar de Therapeutic Touch-beoefenaar alleen energie toevoegt of afvoert, is de
energetisch therapeut in staat om de blokkades op te sporen, te duiden wat de
verstoring inhoudt en de energiestroom te herstellen, zodat het zelfherstellend vermogen
van de cliënt wordt geactiveerd. De energetisch therapeut kan de cliënt helpen om een
bewustzijnsverandering op gang te brengen. Het hele proces is erop gebaseerd dat de
cliënt weer in zijn kracht komt te staan en weer de regie kan (her)nemen over zijn eigen
leven.
Toevoegingen op de energetische behandeling
Binnen LVNT ( mijn beroepsvereniging) verstaan we onder energetische therapie, therapie waarbij via de therapeut
zelf blokkades worden opgespoord, verstoringen worden geduid en de energiestroom
wordt hersteld. Andere mogelijkheden om energiestromen te beïnvloeden met
gebruikmaking van externe zaken en/of middelen, zoals een biotensor,
bachbloesemtherapie, fytotherapie, klankschalen etc., worden gezien als toevoeging op
de therapie. Energetische therapie dient zonder toevoegingen meer dan 50 procent van
het consult in beslag te nemen.


Hoe ga ik te werk?

Je ligt op een behandelbank en alleen je schoenen gaan uit.
De cliënt kan de werking van de energie voelen als warmte, koude, trillingen, moeheid, zwaarte, ontspanning of een loom gevoel. Het kan zelfs zijn dat je de eerst keer niks voelt.Tot de stroming gaat komen.
De duur van een consult varieert van dertig tot vijfenveertig minuten.
Het aantal behandelingen verschilt bij de klacht. Soms gaan mensen een gehele transformatie maken.
De volgende behandeling is meestal drie weken later omdat sommige zware blokkades losmaken ongeveer 21 dagen healingstijd nodig hebben om te genezen.


Waar maak ik gebruik van?

 • leren gronden
 • waarnemingen
 • psychologie
 • innerlijk kind,animus/anima
 • familie opstelling
 • matrix methode
 • chakraleer
 • traumaverwerking
 • meridiaanlijnen
 • regressie oude levens
 • mediumschap
 • automatisch schrift

 

Wanneer heb je mij nodig?

 • met lichamelijke klachten
 • leren omgaan met je emoties
 • inzicht krijgen in je denken,voelen en handelen
 • als je letterlijk vast loopt
 • begeleiden van kinderen en volwassenen die in hoge mate gevoelig zijn de HSP ers
 • jeugdtrauma's,relatieproblemen,oorlogtrauma's
 • rouwverwerking en het verwerken van een scheiding, werk,kinderen.
 • en wat er zoal besproken mag worden. Ik heb zwijgplicht!

 

Het resultaat

 • je gaat anders denken en je beter leren voelen
 • het voelen en denken komen beter op een lijn
 • je voelt verbetering en verlichting, soort van innerlijke schoonmaak
 • en ik laat je ook weer snel los, want dat is beter voor je zelfvertrouwen.

 

 

Behandelmethode

 

De behandelfasen gemiddeld gezien bij een behandeling bij mij.

 

 1. Het eerste consult heeft als doel meer over de voorgeschiedenis van de cliënt te weten te komen. Er is wanhoop in de mens. Door een goed gesprek en haar/hem eerst leeg te laten praten, komt er rust en dan kan de echte hulpvraag pas gehoord worden. Het belangrijkste is nu het gronden en de eerste tekenen van de levenslijn te mogen voelen, vooral onder de voeten. Daar mag de aarding beginnen.

 2. Als cliënten voor de tweede keer komen is het goed om te voelen waar de blokkades zitten(hoe groot is de UI die afgepeld mag worden) en hoe in de onderbuik links het moederstuk zit en rechts het vadersstuk. Door intuïtief te voelen en te zoeken probeer je erachter te komen waar de stukken zitten van de mannelijke en de vrouwelijke kant. Waar is weinig energie of juist veel. Als daar harmonie komt (yin –yang) dan kan de cliënt al beter in de eigen kracht komen en de gronding komt dan beter op gang. Moeder aarde zorgt voor energie.

 3. De cliënten gaan steeds meer van buiten naar binnen. Er komt kennis van zaken en cliënten leren voelen dat de belevingswereld buiten zich eigenlijk gewoon binnen afspeelt. Cliënten gaan stress afstoten en ze leren dat het leven voor hen ook leuk mag zijn. De cliënt leert nee te zeggen en ook iets voor zichzelf te mogen doen. Het is wel een moeilijk moment, omdat de buitenwereld dit niet gewend is en zich daar nog op aan moet passen.

 4. Oude stukken, innerlijk kind verhalen komen nu naar boven. Cliënten gaan voelen dat alle lagen van het hele levenscyclus aangeraakt mogen worden. Alle oude pijn mag eruit. Van baby, peuter, kleuter, lagere schoolkind, puber, volwassenen, van onderbuik tot zonnevlecht mag een innerlijke reiniging ondergaan.

 5. Meestal is dit moment er een van een opstelling. Oude boosheid of onbegrip wil opgelost worden. Waarom was mijn moeder zo of deed mijn vader dat? Waarom? Dan begin ik met een opstelling: tijdens de behandeling voel ik aanwezigheid of ik merk dat er iets opgelost mag worden. De cliënt blijft gewoon liggen en ik vraag bijv. Als ik je vader in deze ruimte mag zetten waar mag ik hem dan zetten? En vraag ik dat ook van de moeder? Daarna ga ik in de energie van de vader staan en probeer de energie te pakken van het energetische koord. Ik vertel wat ik mag voelen hoe hij loopt of denkt of is. Als ik klaar ben dan maak ik me los en schud even alles los. Vervolgens ga ik in de energie van de moeder staan en ga daar een gesprek mee aan. Soms gebeurt het zelfs dat ze samen in gesprek gaan, dus dan loop ik gewoon over en weer. Zodat er zo dingen opgelost mogen worden. Ik voel soms de gehele stamboom om me heen en kom snel tot inzicht als ik in de energie zit. De cliënt op de bank kan het altijd wel waarderen dat ze even de ouders mogen voelen, rouwprocessen en vergeving komen op gang. Vervolgens mag er weer stroming komen.

 6. Er komt weer hoop en levensenergie, het wordt stil van binnen en er komt vrede in het lichaam. Cliënten krijgen er weer vertrouwen in dat alles goed gaat. Ze gaan ook hun eigen schaduwkanten onderzoeken. Ze komen tot ontdekking wat ze nu eigenlijk echt willen en hoe ze zelf in elkaar steken. Door slechte/moeilijke koorden los te gaan laten.

 7. Cliënten vinden hun eigen identiteit terug en overstijgen de onrust brengers. De voeding komt via moeder aarde en de kosmos en ze zien ook weer het verschil tussen duisternis en licht. Ze komen weer in het hart, of je laat hem/haar even door de deur gaan om in het hart te mogen kijken, wie zitten erin en waar ben jij? Zet de cliënt tussen al de mensen waar hij/zij van houdt. Dat zal veel los maken en hij/zij gaat weer beter voor zichzelf zorgen.

 8. Daarna kan de cliënt de ware aard weer terug vinden. Affirmaties zoals: Het spijt me, vergeef me, ik hou van jou, bedankt. Dat zorgt ervoor dat de cliënt meer zelfliefde krijgt. Dat verbreedt hun blik en ze worden nieuwsgierig. Vervolgens gaan ze zelf op onderzoek uit, door een boek te gaan lezen of een workshop te gaan doen.

 

DE ENERGETISCHE PLATTEGROND VAN DE MENS